Novice

V okviru skupne pogodbe izvajalcev je bila izvedena nadgradnja 11 km dolgega obstoječega tira na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja, ki je zajemala zamenjavo nasipa, tirne grede, 14 km tirnic, 11 kretnic in 14,3 km vozne mreže in rekonstrukcijo obstoječih ter gradnjo novih premostitvenih objektov. Glavnina del na odpri progi je bila izvedena v okviru 50 dnevne popolne zapore železniške proge, ki je trajala od 26.10. do 15.12.2018. Urejeno je tudi začasno postajališče Cirknica ter izvedena nadgradnja postaj Pesnica in Šentilj, vključno z ureditvijo peronske infrastrukture in novimi izvennivojskimi dostopi na perone.
Družbi SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. je certifikacijska hiša Bureau Veritas 13. septembra podaljšala veljavnost certifikata kakovosti ISO 9001. V Družbi je sistem vodenja kakovosti vpeljan že šestnajst let, in s tem sodi med podjetja v državi, ki so med prvimi vpeljala učinkovit sistem vodenja kakovosti. Certifikat pomeni potrditev prizadevanj vodstva ter vseh zaposlenih, da uporabnikom zagotavljamo najkakovostnejše storitve in je viden izkaz našega prepričanja, da lahko uspemo le, če bomo stalno izboljševali kakovost naših poslovnih procesov, storitev in rešitev ter tako postavljali merila kakovosti poslovanja z naročniki in partnerji. V imenu Družbe je certifikat sprejel direktor Anton Žagar.

Certifikat kakovosti ISO 9001